November
November 9th- Auction @ 7:00pm (gates open at 6:00pm) 
November 23rd – Auction @ 7:00pm (gates open at 6:00pm) 
                                               December 
December 7th- Auction @ 7:00pm (gates open at 6:00pm)
December 14th- Open House Liquidation Sale!!!@ 8:00am (gates open at 7:00am)